1. MISIJA PREDUZEĆA

Obeležajna struktura složenosti poslovnog sistema biznisa našeg preduzeća, ogleda se u skupu komponenata, funkcija, procesa i organizacionih celina, koje su međusobno povezane kroz dva podsistema:

 • 1. Jedan funkcioniše kroz rad TV GEM, kao javni prostor koji je pozicioniran na korporativnom marketingu sa recipijentima, oglašivačima i privrednim subjektima velikog ekonomskog obima kroz mrežastu komunikaciju, koja prezentuje misiju menadžmenta malog biznisa našeg preduzeća.
 • 2. Produkcija i izdavanje nosača zvuka, zatim proizvodnja promotivnih i ekonomsko-propagandnih filmova je druga komponenta delatnosti našeg preduzeća, a sa umešnim kombinovanjem sa TV GEM predstavlja ključ imidža našeg preduzeća, kao paket privlačnih vrednosti za oglašivače i druge korisnike naših usluga.

 • 2. PROGRAMSKA ORIJENTACIJA


  2.1 MISIJA TV GEM


  TV GEM је postao prepoznatljiv kanal informisanja, koji prati potrebe lokalne sredine. Kroz emisije različitog sadržaja, obeležava i prati sve događaje koji su od važnosti za opštinu Lazarevac. Tehnički i finansijski uslovi omogućavaju realizaciju "živih" emisija kao najjeftinijeg oblika rada i direktnog prenosa svih aktuelnih zbivanja sa reportažnim kolima. TV GEM sa emitovanjem interaktivnih emisija teži ka tome da ohrabri recipijente da aktivno učestvuju u kreiranju emisija, i da budu strategija protiv netolerancije, diskriminacije i rodne neravnopravnosti, jer će isticati mogućnosti multikulturalnog modela i da na taj način deluje kao kulturni medijator. Identitetske politike, koje su svoju moć zasnivale na manipulaciji i razlikama, mogu biti ukinute ponudom novog modela estetike komunikacije.


  2.2 NOVINARSKI I TEHNIČKI STANDARDI.


  Novinarski i tehnički standardi ТV GEM Lazarevac utemeljeni su na novinarskim profesionalnim standardima, uz poštovanje prava pojedinca na privatnost i ljudsko dostojanstvo, u saglasnosti sa odredbama Zakona koji štite pravo i ugled drugih osoba, i zabranjuju klevetu, nemoralne insinuacije i urušavanje ugleda. Novinarski profesionalni standardi propisuju dužno poštovanje prema društvenoj zajednici, njenim demokratskim ustanovama i javnom moralu. Novinar, u okviru TV GEM Lazarevac, ima ličnu odgovornost:

 • prema svojoj publici kojoj se konkretno obraća i prema čitavoj javnosti;
 • prema svojim izvorima informacija i prema osobama o kojima govori;
 • prema profesionalnim pravilima i prema organizacijama koje se staraju o njihovom postojanju;
 • prema svojim ličnim ubeđenjima koja proizilaze iz njegove savesti;
 • prema rukovodstvu redakcije TV GEM Lazarevac.

 • 2.3 ESENCIJALNE TEME


 • Borba protiv zavisnosti (od narkotika, psihoagenasa, alkohola i duvana);
 • Sudska praksa i građani;
 • Briga o zaštiti i unapređenju životne sredine;
 • Reproduktivno zdravlje mladih;
 • Problemi mladih sa sela u gradskoj sredini.

 • 2.4 MENADŽMENT I ODNOSI SA JAVNOŠĆU


  Osnovni odnosi sa javnošću TV GEM zasnivaju se na umetnosti komuniciranja, jasnoće dijaloga, i slobode u kreativnoj komunikaciji, koja je u neposrednoj vezi sa recipijentima i komunikacijskom praksom sa članovima šire društvene zajednice, kao korisnika informacija.


  2.5 TRŽIŠNI ODNOSI SA JAVNOŠĆU:


 • Ekonomska propagnda,
 • Prodaja reklamnog prostora,
 • Izgradnja korporativnog identiteta i imidža,
 • Publicitet.

 • 2.6 CILJNA GRUPA


 • Vladine i nevladine organizacije,
 • Finansijske institucije i investitori.

 • 3. UREĐIVAČKA STRATEGIJA


  3.1 PRINCIPI


 • Pravovremeno, istinito i profesionalno informisanje gledalaca u servisnoj zoni emitovanja TV programa.
 • Programska šema prati potrebe lokalne sredine, kroz emisije različitog sadržinskog karaktera, u kojima se beleže svi događaji od važnosti za opštinu Lazarevac.
 • Kreiranje programa za mlade i afirmacija kulturnih vrednosti i naučnih i tehnoloških dostignuća.
 • Najnoviji video

  Lazarevac, Udruženje Lulu - Izložba mozaika

  Lazarevac, Udruženje Lulu - Izložba mozaika

  Broj pregleda 80
  Lazarevac, Jovan Milojević - Rešavanje kadrovskih problema

  Lazarevac, Jovan Milojević - Rešavanje kadrovskih problema

  Broj pregleda 14
  Lazarevac, Ivan Ciglar - Najava promocije knjige

  Lazarevac, Ivan Ciglar - Najava promocije knjige "Otud, ne odud"

  Broj pregleda 47
  Lazarevac, Bojan Sinđelić – Prijem za uspešnog motociklistu

  Lazarevac, Bojan Sinđelić – Prijem za uspešnog motociklistu

  Broj pregleda 9
  Veliki Crljeni, Udruženje penzionera - Predkvalifikacije za Olimpijadu trećeg doba

  Veliki Crljeni, Udruženje penzionera - Predkvalifikacije za Olimpijadu trećeg doba

  Broj pregleda 8
  Lazarevac, Projekat Napravimo mozaike – Najava izložbe

  Lazarevac, Projekat Napravimo mozaike – Najava izložbe

  Broj pregleda 3
  Lazarevac, OO DSS - Predsednik stranke u poseti Lazarevcu

  Lazarevac, OO DSS - Predsednik stranke u poseti Lazarevcu

  Broj pregleda 4
  Lazarevac, Mirjana Joksimović - Tri nova predmeta za petake

  Lazarevac, Mirjana Joksimović - Tri nova predmeta za petake

  Broj pregleda 4
  Lazarevac, MUP - Hapšenje radnika EPS-a zbog krađe nafte

  Lazarevac, MUP - Hapšenje radnika EPS-a zbog krađe nafte

  Broj pregleda 31
  Lazarevac, Dušan Rajšić - Popravljamo kišobrane

  Lazarevac, Dušan Rajšić - Popravljamo kišobrane

  Broj pregleda 7
  Lajkovac, Saobraćajna nesreća - Jedna osoba stradala u saobraćajnoj nesreći

  Lajkovac, Saobraćajna nesreća - Jedna osoba stradala u saobraćajnoj nesreći

  Broj pregleda 11
  Lazarevac, Teatar Puls - Najava premijere predstave Post Kvartet

  Lazarevac, Teatar Puls - Najava premijere predstave Post Kvartet

  Broj pregleda 39
  Lazarevac, Udruženje Shoo shoo sound – Održano Dečje šuškanje 4

  Lazarevac, Udruženje Shoo shoo sound – Održano Dečje šuškanje 4

  Broj pregleda 11
  Lazarevac, Savet za mlade – Održana manifestacija Dan mladih

  Lazarevac, Savet za mlade – Održana manifestacija Dan mladih

  Broj pregleda 5
  Lazarevac, Otvoreni bazen SRC - Akvabik

  Lazarevac, Otvoreni bazen SRC - Akvabik

  Broj pregleda 7
  Lazarevac, Centar za kulturu - Poetsko veče

  Lazarevac, Centar za kulturu - Poetsko veče

  Broj pregleda 0
  Divčibare, Udruženje građana Divčibare – Najava Mountain music fest

  Divčibare, Udruženje građana Divčibare – Najava Mountain music fest

  Broj pregleda 5
  Lazarevac, Udruženje Shoo shoo sound – Dečje šuškanje 4

  Lazarevac, Udruženje Shoo shoo sound – Dečje šuškanje 4

  Broj pregleda 33
  Lazarevac, Savet za mlade – Najava manifestacije Dan mladih

  Lazarevac, Savet za mlade – Najava manifestacije Dan mladih

  Broj pregleda 19
  Lazarevac, Opštinska uprava – Dodela paketa porodiljama

  Lazarevac, Opštinska uprava – Dodela paketa porodiljama

  Broj pregleda 22

  Trenutno 12330 video klipa na sajtu

  Preko 20 kategorija