1. MISIJA PREDUZEĆA

Obeležajna struktura složenosti poslovnog sistema biznisa našeg preduzeća, ogleda se u skupu komponenata, funkcija, procesa i organizacionih celina, koje su međusobno povezane kroz dva podsistema:

 • 1. Jedan funkcioniše kroz rad TV GEM, kao javni prostor koji je pozicioniran na korporativnom marketingu sa recipijentima, oglašivačima i privrednim subjektima velikog ekonomskog obima kroz mrežastu komunikaciju, koja prezentuje misiju menadžmenta malog biznisa našeg preduzeća.
 • 2. Produkcija i izdavanje nosača zvuka, zatim proizvodnja promotivnih i ekonomsko-propagandnih filmova je druga komponenta delatnosti našeg preduzeća, a sa umešnim kombinovanjem sa TV GEM predstavlja ključ imidža našeg preduzeća, kao paket privlačnih vrednosti za oglašivače i druge korisnike naših usluga.

 • 2. PROGRAMSKA ORIJENTACIJA


  2.1 MISIJA TV GEM


  TV GEM је postao prepoznatljiv kanal informisanja, koji prati potrebe lokalne sredine. Kroz emisije različitog sadržaja, obeležava i prati sve događaje koji su od važnosti za opštinu Lazarevac. Tehnički i finansijski uslovi omogućavaju realizaciju "živih" emisija kao najjeftinijeg oblika rada i direktnog prenosa svih aktuelnih zbivanja sa reportažnim kolima. TV GEM sa emitovanjem interaktivnih emisija teži ka tome da ohrabri recipijente da aktivno učestvuju u kreiranju emisija, i da budu strategija protiv netolerancije, diskriminacije i rodne neravnopravnosti, jer će isticati mogućnosti multikulturalnog modela i da na taj način deluje kao kulturni medijator. Identitetske politike, koje su svoju moć zasnivale na manipulaciji i razlikama, mogu biti ukinute ponudom novog modela estetike komunikacije.


  2.2 NOVINARSKI I TEHNIČKI STANDARDI.


  Novinarski i tehnički standardi ТV GEM Lazarevac utemeljeni su na novinarskim profesionalnim standardima, uz poštovanje prava pojedinca na privatnost i ljudsko dostojanstvo, u saglasnosti sa odredbama Zakona koji štite pravo i ugled drugih osoba, i zabranjuju klevetu, nemoralne insinuacije i urušavanje ugleda. Novinarski profesionalni standardi propisuju dužno poštovanje prema društvenoj zajednici, njenim demokratskim ustanovama i javnom moralu. Novinar, u okviru TV GEM Lazarevac, ima ličnu odgovornost:

 • prema svojoj publici kojoj se konkretno obraća i prema čitavoj javnosti;
 • prema svojim izvorima informacija i prema osobama o kojima govori;
 • prema profesionalnim pravilima i prema organizacijama koje se staraju o njihovom postojanju;
 • prema svojim ličnim ubeđenjima koja proizilaze iz njegove savesti;
 • prema rukovodstvu redakcije TV GEM Lazarevac.

 • 2.3 ESENCIJALNE TEME


 • Borba protiv zavisnosti (od narkotika, psihoagenasa, alkohola i duvana);
 • Sudska praksa i građani;
 • Briga o zaštiti i unapređenju životne sredine;
 • Reproduktivno zdravlje mladih;
 • Problemi mladih sa sela u gradskoj sredini.

 • 2.4 MENADŽMENT I ODNOSI SA JAVNOŠĆU


  Osnovni odnosi sa javnošću TV GEM zasnivaju se na umetnosti komuniciranja, jasnoće dijaloga, i slobode u kreativnoj komunikaciji, koja je u neposrednoj vezi sa recipijentima i komunikacijskom praksom sa članovima šire društvene zajednice, kao korisnika informacija.


  2.5 TRŽIŠNI ODNOSI SA JAVNOŠĆU:


 • Ekonomska propagnda,
 • Prodaja reklamnog prostora,
 • Izgradnja korporativnog identiteta i imidža,
 • Publicitet.

 • 2.6 CILJNA GRUPA


 • Vladine i nevladine organizacije,
 • Finansijske institucije i investitori.

 • 3. UREĐIVAČKA STRATEGIJA


  3.1 PRINCIPI


 • Pravovremeno, istinito i profesionalno informisanje gledalaca u servisnoj zoni emitovanja TV programa.
 • Programska šema prati potrebe lokalne sredine, kroz emisije različitog sadržinskog karaktera, u kojima se beleže svi događaji od važnosti za opštinu Lazarevac.
 • Kreiranje programa za mlade i afirmacija kulturnih vrednosti i naučnih i tehnoloških dostignuća.
 • Najnoviji video

  Lazarevac, Kik boks

  Lazarevac, Kik boks "Kolubara" - Održano prvenstvo Beograda

  Broj pregleda 387
  Vrnjačka Banja, Delegacija GO Lazarevac - Poseta

  Vrnjačka Banja, Delegacija GO Lazarevac - Poseta

  Broj pregleda 24
  Lazarevac, Skupština opštine – Održana 14. Sednica

  Lazarevac, Skupština opštine – Održana 14. Sednica

  Broj pregleda 35
  Lazarevac, OO DS - 17 godina od 5. oktobra

  Lazarevac, OO DS - 17 godina od 5. oktobra

  Broj pregleda 118
  Lazarevac, Kraljica ajvara - Pripreme za finale

  Lazarevac, Kraljica ajvara - Pripreme za finale

  Broj pregleda 35
  Lazarevac, Izviđači Kolubara - Ostvaren uspeh

  Lazarevac, Izviđači Kolubara - Ostvaren uspeh

  Broj pregleda 28
  Lajkovac, Gradska kuća – Prijem za predškolce

  Lajkovac, Gradska kuća – Prijem za predškolce

  Broj pregleda 7
  Lajkovac, Gradska kuća - Književno poetsko veče Danice Đurić

  Lajkovac, Gradska kuća - Književno poetsko veče Danice Đurić

  Broj pregleda 13
  Lazarevac, Vrtic Dečije carstvo - Predavanje Kreativna školica uspeha

  Lazarevac, Vrtic Dečije carstvo - Predavanje Kreativna školica uspeha

  Broj pregleda 9
  Beograd, Sajam energetike - Svečano otvaranje

  Beograd, Sajam energetike - Svečano otvaranje

  Broj pregleda 21
  Barajevo, Dečija nedelja - Druženje dece sa policajcima

  Barajevo, Dečija nedelja - Druženje dece sa policajcima

  Broj pregleda 20
  Lazarevac, Turistička organizacija – Održana manifestacija Izađi mi na teglu

  Lazarevac, Turistička organizacija – Održana manifestacija Izađi mi na teglu

  Broj pregleda 7
  Lazarevac, Kik boks klub Kolubara - Najava takmičenja Prvenstvo Beograda

  Lazarevac, Kik boks klub Kolubara - Najava takmičenja Prvenstvo Beograda

  Broj pregleda 2
  Lazarevac, Centar za kulturu – Japanski avangardni teatar A la Place

  Lazarevac, Centar za kulturu – Japanski avangardni teatar A la Place

  Broj pregleda 146
  Lajkovac, Opštinsko veće – 43. Sednica

  Lajkovac, Opštinsko veće – 43. Sednica

  Broj pregleda 6
  Vreoci, Dom kulture - Dan oslobođenja Vreoca

  Vreoci, Dom kulture - Dan oslobođenja Vreoca

  Broj pregleda 9
  Lazarevac, Biblioteka Dimitrije Tucović - Dečija nedelja

  Lazarevac, Biblioteka Dimitrije Tucović - Dečija nedelja

  Broj pregleda 3
  Krušedol, Rukovodstvo opštine Lazarevac - Poseta

  Krušedol, Rukovodstvo opštine Lazarevac - Poseta

  Broj pregleda 9
  Lazarevac, Velika sala opštine - Manifestacija Književnost i slepi

  Lazarevac, Velika sala opštine - Manifestacija Književnost i slepi

  Broj pregleda 3
  Lazarevac, Udruženje građana Ujedinjeni za Lazarevac - Humanitarna žurka

  Lazarevac, Udruženje građana Ujedinjeni za Lazarevac - Humanitarna žurka

  Broj pregleda 1

  Trenutno 12469 video klipa na sajtu

  Preko 20 kategorija