1. MISIJA PREDUZEĆA

Obeležajna struktura složenosti poslovnog sistema biznisa našeg preduzeća, ogleda se u skupu komponenata, funkcija, procesa i organizacionih celina, koje su međusobno povezane kroz dva podsistema:

 • 1. Jedan funkcioniše kroz rad TV GEM, kao javni prostor koji je pozicioniran na korporativnom marketingu sa recipijentima, oglašivačima i privrednim subjektima velikog ekonomskog obima kroz mrežastu komunikaciju, koja prezentuje misiju menadžmenta malog biznisa našeg preduzeća.
 • 2. Produkcija i izdavanje nosača zvuka, zatim proizvodnja promotivnih i ekonomsko-propagandnih filmova je druga komponenta delatnosti našeg preduzeća, a sa umešnim kombinovanjem sa TV GEM predstavlja ključ imidža našeg preduzeća, kao paket privlačnih vrednosti za oglašivače i druge korisnike naših usluga.

 • 2. PROGRAMSKA ORIJENTACIJA


  2.1 MISIJA TV GEM


  TV GEM је postao prepoznatljiv kanal informisanja, koji prati potrebe lokalne sredine. Kroz emisije različitog sadržaja, obeležava i prati sve događaje koji su od važnosti za opštinu Lazarevac. Tehnički i finansijski uslovi omogućavaju realizaciju "živih" emisija kao najjeftinijeg oblika rada i direktnog prenosa svih aktuelnih zbivanja sa reportažnim kolima. TV GEM sa emitovanjem interaktivnih emisija teži ka tome da ohrabri recipijente da aktivno učestvuju u kreiranju emisija, i da budu strategija protiv netolerancije, diskriminacije i rodne neravnopravnosti, jer će isticati mogućnosti multikulturalnog modela i da na taj način deluje kao kulturni medijator. Identitetske politike, koje su svoju moć zasnivale na manipulaciji i razlikama, mogu biti ukinute ponudom novog modela estetike komunikacije.


  2.2 NOVINARSKI I TEHNIČKI STANDARDI.


  Novinarski i tehnički standardi ТV GEM Lazarevac utemeljeni su na novinarskim profesionalnim standardima, uz poštovanje prava pojedinca na privatnost i ljudsko dostojanstvo, u saglasnosti sa odredbama Zakona koji štite pravo i ugled drugih osoba, i zabranjuju klevetu, nemoralne insinuacije i urušavanje ugleda. Novinarski profesionalni standardi propisuju dužno poštovanje prema društvenoj zajednici, njenim demokratskim ustanovama i javnom moralu. Novinar, u okviru TV GEM Lazarevac, ima ličnu odgovornost:

 • prema svojoj publici kojoj se konkretno obraća i prema čitavoj javnosti;
 • prema svojim izvorima informacija i prema osobama o kojima govori;
 • prema profesionalnim pravilima i prema organizacijama koje se staraju o njihovom postojanju;
 • prema svojim ličnim ubeđenjima koja proizilaze iz njegove savesti;
 • prema rukovodstvu redakcije TV GEM Lazarevac.

 • 2.3 ESENCIJALNE TEME


 • Borba protiv zavisnosti (od narkotika, psihoagenasa, alkohola i duvana);
 • Sudska praksa i građani;
 • Briga o zaštiti i unapređenju životne sredine;
 • Reproduktivno zdravlje mladih;
 • Problemi mladih sa sela u gradskoj sredini.

 • 2.4 MENADŽMENT I ODNOSI SA JAVNOŠĆU


  Osnovni odnosi sa javnošću TV GEM zasnivaju se na umetnosti komuniciranja, jasnoće dijaloga, i slobode u kreativnoj komunikaciji, koja je u neposrednoj vezi sa recipijentima i komunikacijskom praksom sa članovima šire društvene zajednice, kao korisnika informacija.


  2.5 TRŽIŠNI ODNOSI SA JAVNOŠĆU:


 • Ekonomska propagnda,
 • Prodaja reklamnog prostora,
 • Izgradnja korporativnog identiteta i imidža,
 • Publicitet.

 • 2.6 CILJNA GRUPA


 • Vladine i nevladine organizacije,
 • Finansijske institucije i investitori.

 • 3. UREĐIVAČKA STRATEGIJA


  3.1 PRINCIPI


 • Pravovremeno, istinito i profesionalno informisanje gledalaca u servisnoj zoni emitovanja TV programa.
 • Programska šema prati potrebe lokalne sredine, kroz emisije različitog sadržinskog karaktera, u kojima se beleže svi događaji od važnosti za opštinu Lazarevac.
 • Kreiranje programa za mlade i afirmacija kulturnih vrednosti i naučnih i tehnoloških dostignuća.
 • Najnoviji video

  Lazarevac, JPKP Lazarevac - Novi sertifikat za lazarevačko komunalno preduzeće

  Lazarevac, JPKP Lazarevac - Novi sertifikat za lazarevačko komunalno preduzeće

  Broj pregleda 19
  Lajkovac, PSD Ćira - Gostovanje u Sloveniji

  Lajkovac, PSD Ćira - Gostovanje u Sloveniji

  Broj pregleda 2
  Lajkovac, Gradska kuća – Promocija romana Lajkovčanka Velje Žunjića

  Lajkovac, Gradska kuća – Promocija romana Lajkovčanka Velje Žunjića

  Broj pregleda 11
  Mionica, Regionalni put - Evropska unija sanira tri klizišta

  Mionica, Regionalni put - Evropska unija sanira tri klizišta

  Broj pregleda 3
  Lazarevac, Centar za kulturu - Predpremijera predstave Moja ti

  Lazarevac, Centar za kulturu - Predpremijera predstave Moja ti

  Broj pregleda 4
  Kikinda, Bojan Stević - Uređenje sportskih terena sa migrantima

  Kikinda, Bojan Stević - Uređenje sportskih terena sa migrantima

  Broj pregleda 4
  Lazarevac, Štab za žetvu – Formiran štab pred novu sezonu žetve

  Lazarevac, Štab za žetvu – Formiran štab pred novu sezonu žetve

  Broj pregleda 3
  Lazarevac, SRC Kolubara - Pripreme za početak kupališne sezone

  Lazarevac, SRC Kolubara - Pripreme za početak kupališne sezone

  Broj pregleda 19
  Lazarevac, Mirjana Joksimović - Upis osmaka

  Lazarevac, Mirjana Joksimović - Upis osmaka

  Broj pregleda 4
  Lazarevac, PD Vis - Održana manifestacija Okreni pedalu

  Lazarevac, PD Vis - Održana manifestacija Okreni pedalu

  Broj pregleda 22
  Lazarevac, Jezero Očaga – Fun fest

  Lazarevac, Jezero Očaga – Fun fest

  Broj pregleda 169
  Lazarevac, Gimnazija - Nagrađeni najbolji maturanti

  Lazarevac, Gimnazija - Nagrađeni najbolji maturanti

  Broj pregleda 36
  Vrnjačka banja, Radnicke sportske igre - Svečano otvaranje

  Vrnjačka banja, Radnicke sportske igre - Svečano otvaranje

  Broj pregleda 14
  Lazarevac, Maja Arsenović - Mia Lavandula

  Lazarevac, Maja Arsenović - Mia Lavandula

  Broj pregleda 33
  Lazarevac, FUN FEST – Najava manifestacije

  Lazarevac, FUN FEST – Najava manifestacije

  Broj pregleda 12
  Lazarevac, Crveni krst – Dodeljenja priznanja dobrovoljnim davaocima

  Lazarevac, Crveni krst – Dodeljenja priznanja dobrovoljnim davaocima

  Broj pregleda 5
  Lazarevac, Centar za kulturu - Predstava Treznilište

  Lazarevac, Centar za kulturu - Predstava Treznilište

  Broj pregleda 7
  Lazarevac, Savet za poljoprivredu - Novih 6 traktora za lazarevačke poljoprivrednike

  Lazarevac, Savet za poljoprivredu - Novih 6 traktora za lazarevačke poljoprivrednike

  Broj pregleda 22
  Lazarevac, Biblioteka Dimitrije Tucović - Otvaranje izložbe likovnog ateljea Sezan

  Lazarevac, Biblioteka Dimitrije Tucović - Otvaranje izložbe likovnog ateljea Sezan

  Broj pregleda 8
  Lajkovac, Skupština opštine – Održana 14. Sednica

  Lajkovac, Skupština opštine – Održana 14. Sednica

  Broj pregleda 5

  Trenutno 12201 video klipa na sajtu

  Preko 20 kategorija