1. MISIJA PREDUZEĆA

Obeležajna struktura složenosti poslovnog sistema biznisa našeg preduzeća, ogleda se u skupu komponenata, funkcija, procesa i organizacionih celina, koje su međusobno povezane kroz dva podsistema:

 • 1. Jedan funkcioniše kroz rad TV GEM, kao javni prostor koji je pozicioniran na korporativnom marketingu sa recipijentima, oglašivačima i privrednim subjektima velikog ekonomskog obima kroz mrežastu komunikaciju, koja prezentuje misiju menadžmenta malog biznisa našeg preduzeća.
 • 2. Produkcija i izdavanje nosača zvuka, zatim proizvodnja promotivnih i ekonomsko-propagandnih filmova je druga komponenta delatnosti našeg preduzeća, a sa umešnim kombinovanjem sa TV GEM predstavlja ključ imidža našeg preduzeća, kao paket privlačnih vrednosti za oglašivače i druge korisnike naših usluga.

 • 2. PROGRAMSKA ORIJENTACIJA


  2.1 MISIJA TV GEM


  TV GEM је postao prepoznatljiv kanal informisanja, koji prati potrebe lokalne sredine. Kroz emisije različitog sadržaja, obeležava i prati sve događaje koji su od važnosti za opštinu Lazarevac. Tehnički i finansijski uslovi omogućavaju realizaciju "živih" emisija kao najjeftinijeg oblika rada i direktnog prenosa svih aktuelnih zbivanja sa reportažnim kolima. TV GEM sa emitovanjem interaktivnih emisija teži ka tome da ohrabri recipijente da aktivno učestvuju u kreiranju emisija, i da budu strategija protiv netolerancije, diskriminacije i rodne neravnopravnosti, jer će isticati mogućnosti multikulturalnog modela i da na taj način deluje kao kulturni medijator. Identitetske politike, koje su svoju moć zasnivale na manipulaciji i razlikama, mogu biti ukinute ponudom novog modela estetike komunikacije.


  2.2 NOVINARSKI I TEHNIČKI STANDARDI.


  Novinarski i tehnički standardi ТV GEM Lazarevac utemeljeni su na novinarskim profesionalnim standardima, uz poštovanje prava pojedinca na privatnost i ljudsko dostojanstvo, u saglasnosti sa odredbama Zakona koji štite pravo i ugled drugih osoba, i zabranjuju klevetu, nemoralne insinuacije i urušavanje ugleda. Novinarski profesionalni standardi propisuju dužno poštovanje prema društvenoj zajednici, njenim demokratskim ustanovama i javnom moralu. Novinar, u okviru TV GEM Lazarevac, ima ličnu odgovornost:

 • prema svojoj publici kojoj se konkretno obraća i prema čitavoj javnosti;
 • prema svojim izvorima informacija i prema osobama o kojima govori;
 • prema profesionalnim pravilima i prema organizacijama koje se staraju o njihovom postojanju;
 • prema svojim ličnim ubeđenjima koja proizilaze iz njegove savesti;
 • prema rukovodstvu redakcije TV GEM Lazarevac.

 • 2.3 ESENCIJALNE TEME


 • Borba protiv zavisnosti (od narkotika, psihoagenasa, alkohola i duvana);
 • Sudska praksa i građani;
 • Briga o zaštiti i unapređenju životne sredine;
 • Reproduktivno zdravlje mladih;
 • Problemi mladih sa sela u gradskoj sredini.

 • 2.4 MENADŽMENT I ODNOSI SA JAVNOŠĆU


  Osnovni odnosi sa javnošću TV GEM zasnivaju se na umetnosti komuniciranja, jasnoće dijaloga, i slobode u kreativnoj komunikaciji, koja je u neposrednoj vezi sa recipijentima i komunikacijskom praksom sa članovima šire društvene zajednice, kao korisnika informacija.


  2.5 TRŽIŠNI ODNOSI SA JAVNOŠĆU:


 • Ekonomska propagnda,
 • Prodaja reklamnog prostora,
 • Izgradnja korporativnog identiteta i imidža,
 • Publicitet.

 • 2.6 CILJNA GRUPA


 • Vladine i nevladine organizacije,
 • Finansijske institucije i investitori.

 • 3. UREĐIVAČKA STRATEGIJA


  3.1 PRINCIPI


 • Pravovremeno, istinito i profesionalno informisanje gledalaca u servisnoj zoni emitovanja TV programa.
 • Programska šema prati potrebe lokalne sredine, kroz emisije različitog sadržinskog karaktera, u kojima se beleže svi događaji od važnosti za opštinu Lazarevac.
 • Kreiranje programa za mlade i afirmacija kulturnih vrednosti i naučnih i tehnoloških dostignuća.
 • Najnoviji video

  Stepojevac, Verica Anđelić - Aktivnosti u školi

  Stepojevac, Verica Anđelić - Aktivnosti u školi

  Broj pregleda 10
  Lazarevac, Savet za bezbednost u saobraćaju - Podela bezbednosnih kaciga

  Lazarevac, Savet za bezbednost u saobraćaju - Podela bezbednosnih kaciga

  Broj pregleda 3
  Lazarevac, Institut za urbanizam i arhitekturu - Prezentacija Plana područja eksploatacije kolubarskog lignitskog basena

  Lazarevac, Institut za urbanizam i arhitekturu - Prezentacija Plana područja eksploatacije kolubarskog lignitskog basena

  Broj pregleda 0
  Lazarevac, Gimnazija - Uspeh maturanata u veslanju

  Lazarevac, Gimnazija - Uspeh maturanata u veslanju

  Broj pregleda 137
  Lazarevac, Fabrika Beko - Poseta potpredsednika Vlade Rasima Ljajića

  Lazarevac, Fabrika Beko - Poseta potpredsednika Vlade Rasima Ljajića

  Broj pregleda 7
  Lazarevac, Dušan Rajšić - Nove radionice

  Lazarevac, Dušan Rajšić - Nove radionice

  Broj pregleda 20
  Beograd, Andreja Mladenović - Počast vojnicima stradalim u Prvom svetskom ratu

  Beograd, Andreja Mladenović - Počast vojnicima stradalim u Prvom svetskom ratu

  Broj pregleda 3
  Beograd, Preduzeće Beko - Sastanak sa turskim investitorima

  Beograd, Preduzeće Beko - Sastanak sa turskim investitorima

  Broj pregleda 188
  Lazarevac, OŠ Knez Lazar – Obeležen Svetski dan devojčica

  Lazarevac, OŠ Knez Lazar – Obeležen Svetski dan devojčica

  Broj pregleda 22
  Lazarevac, Atletski klub Lazarevac - Uspeh na Beogradskom polumaratonu

  Lazarevac, Atletski klub Lazarevac - Uspeh na Beogradskom polumaratonu

  Broj pregleda 127
  Lajkovac, Sportska hala - Olimpijada za predškolce

  Lajkovac, Sportska hala - Olimpijada za predškolce

  Broj pregleda 45
  Veliki Crljeni, Udruženje građana Deluj lokalno, razmišljaj globalno - Postavljena Eko stajališta

  Veliki Crljeni, Udruženje građana Deluj lokalno, razmišljaj globalno - Postavljena Eko stajališta

  Broj pregleda 393
  Lazarevac, Centar za kulturu – Pozorišna predstava Pasivno pušenje

  Lazarevac, Centar za kulturu – Pozorišna predstava Pasivno pušenje

  Broj pregleda 8
  Lazarevac, Svečana sala - Dodeljene značke za dobrovoljno odslužen vojni rok

  Lazarevac, Svečana sala - Dodeljene značke za dobrovoljno odslužen vojni rok

  Broj pregleda 168
  Lazarevac, MZ Gornji grad - Asfaltiranje

  Lazarevac, MZ Gornji grad - Asfaltiranje

  Broj pregleda 24
  Lazarevac, Grad Beograd - Nova autobuska stajališta

  Lazarevac, Grad Beograd - Nova autobuska stajališta

  Broj pregleda 32
  Lajkovac, Opštinsko veće - Održana 28. Sednica

  Lajkovac, Opštinsko veće - Održana 28. Sednica

  Broj pregleda 12
  Lazarevac, Savet za poljoprivredu - Predavanje za poljoprivrednike

  Lazarevac, Savet za poljoprivredu - Predavanje za poljoprivrednike

  Broj pregleda 21
  Lazarevac, Boks klub Greatest - Izabrano novo predsedništvo kluba

  Lazarevac, Boks klub Greatest - Izabrano novo predsedništvo kluba

  Broj pregleda 42
  Lazarevac, Biblioteka Dimitrije Tucović - Izložba ručnih radova povodom Dana Beograda

  Lazarevac, Biblioteka Dimitrije Tucović - Izložba ručnih radova povodom Dana Beograda

  Broj pregleda 3

  Trenutno 12030 video klipa na sajtu

  Preko 20 kategorija