Lazarevac, Grad Beograd - Nova autobuska stajališta

Novinar: Duško Meseldžija | 21. 04. 2017.

Lazarevac, Grad Beograd - Nova autobuska stajališta

Na teritoriji GO Lazarevac u prethodnih mesec dana postavljeno je osam autobuskih stajališta u sklopu saradnje sa gradskim strukturama Grada Beograda i Sekretarijatom za javni prevoz. Plan postavljanja autobuskih stajališta je sačinjen na osnovu zajedničkog predloga GO Lazarevac i SP Lastra upućenog ka Sekretarijatu za javni prevoz, a sve na osnovu sagledavanja potreba korisnika usluga javnog prevoza. Na ovaj način je poboljšana sama usluga korisnika javnog prevoza kao sama bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Autobuska stajališta postavljena su u Čibutkovici na 3 lokacije, Županjac, Rudovci, Arapovac, Mirosaljci i Junkovcu. U narednom periodu očekuje se postavljanje još 10 autobuskih stajališta, a sve na osnovu plana koji je usvojio Sekretarijat za javni prevoz u 2017.godini


Prilog za vesti "OKOM GEMA"