Lajkovac, Gradska kuća – Prezentacija projekta

Novinar: Slavica Kovačević | 14. 07. 2017.

Lajkovac, Gradska kuća – Prezentacija projekta

U Gradskoj kuću u Lajkovcu održana je prezentacija dosadašnjih rezultata u okviru projekta „Za više solidarsnoti prema starijima – Klaster Kolubarskog okruga za uslugu pomoć u kući“. Ukupna vrednot ovo projekta je 142 hiljade evra od čega je Evropska unija obezbedila 127 hiljada a sufinansiranje u iznosu od 14 hiljada evra opštine Mionica, Lajkovac i Ljig. Projekat realizuje Caritas Valjevo u partnerstvu sa Zajedničkim centrom za socijlani rad Slidarnosr i opštinama Lajkovac, Mionica i Ljig. Projekat traje 20 meseci i završava se u avgustu ove godine. Prezentacijom postignutih rezultata u velikoj sali Gradske kuće u Lajkovcu privodi se kraju projekat koji sprovodi Caritas Valjevo u partnerstvu sa Zajedničkim centrom za socijalni rad Solidarnost i Opštinama Lajkovac, Mionica i Ljig. Tokom trajanja projekta koji će zahvaljujući interesovanju lokalnih samouprava biti nastavljen i u narednom periodu ostvaren je osnovni cilj, obezbeđivanje održivosti nege starih lica u odabranim opštinama u cilju smanjenja potražnje za akutnom i dugoročnom institucionalizacijom. Opštinske vlasti pružile su podršku Centru za socijalni rad ''Solidarnost'' u postupku licenciranja ove usluge. Usluga je dostupna odraslima i starijima koji imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti, usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa. Monitoring naf projektom je vršio Odbor za ljudska prava Valjevo. Predsednik opštine Lajkovac Andrija Živković je još jednom istakao punu podršku opštine ovom ali i drugim projektima koji se realizuju u cilju pomoći socijalno najugroženijih. Projekat traje 20 meseci i završava se u avgustu 2017. godine. U tom periodu je zaposleno 9 negovateljica i jedan stručni radnik. Definisan je pravni okvir za uspostavljanje usluge pomoć u kući u sve tri lokalne samouprave i usklađeni interni dokumenti Zajedničkog centra za socijalni rad i pokrenuta usluga Pomoć u kući za 100 korisnika.


Prilog za vesti "OKOM GEMA"